دوره های طراحی و توسعه‌ی محصول


طراحی محصول یک حوزه بسیار وسیع است که صفر تا صد طراحی و توسعه‌‌ی یک محصول دیجیتال را شامل می‌شود.برای طراحی یک محصول موفق باید مهارت‌های حل مسئله ، برنامه ریزی و سایر مهارت ‌های بازار کار و مدیریت کسب و کار را بدانید .طراحی محصول رشته ای جدید در جامعه آکادمیک ایران است و آکادمی زرین در یک کمپ ۶ هفته ای مفاهیم و چالش های طراحی محصول به همراه مهارت های بین رشته ای را به علاقه‌مندان آموزش می‌دهد.

راهبران


راهبرهای آکادمی زرین با برعهده گرفتن مسئولیت آموزش و با تکیه بر جدیدترین متدهای آموزشی و همچنین هدایت پذیرفتگان به سمت مسیرشغلی مناسب باعث خلق مسیری جدید در حوزه توانمندسازی منابع انسانی می شوند.

کتایون سپهری


مدیر عامل شتاب دهنده‌ی منش

طراحان


ما در آکادمی زرین باور داریم تنها با طراحی خلاقانه دوره ها بر پایه تکرار، تمرین و تعامل دو طرفه می توانیم در توانمندسازی این نسل جدید نیروهای انسانی ارزش جدیدی را خلق کنیم.

کتایون سپهری


مدیر عامل شتاب دهنده‌ی منش

سارا حلم زاده


مدیر محصول هلدینگ فناپ