خلق ایده دوره‌ای می‌باشد، برای رشد و پرورش ایده‌ها تا مرحله بلوغ ایده‌ها


  • مدت زمان ویدیو : 1 ساعت
  • مدرس : خانم کتایون سپهری
  • مدیر عامل شتاب دهنده‌ی منش

شناسایی مشکل


شناخت مشکلات موجود و سهل سازی آن ها برای مصرف کننده ها در نهایت منجر به توسعه‌ی محصولاتی متناسب با نیاز مصرف کننده ها می باشد، بیشتر ایده ها به نظر بکر و موفق به نظر می آیند اما بیایید کمی از دید بازار و مصرف کننده آن هارا بررسی کنیم.

بررسی مسئله


بعد از شناخت مشکلات مصرف کننده ها وبازار، ابعاد مختلف مشکلات را بررسی خواهیم نمود، روش های رفع مشکلات و مسیر های محتمل را مورد واکاوای قرار خواهیم داد تا به درک درستی از نحوه برخورد با مشکلات و خلق ایده برای  آن ها برسیم.

راه حل


در نهایت راه حل های نو آورانه هستند که مشکلات را به بهترین شکل ممکن برطرف می کنند، راه حل هایی که همراه با خلق ایده های نو درست بر روی نیاز مصرف کننده ها تمرکز دارند، در انتهای این دوره راه حل های مختلف و نحوه دست یابی به آن ها را بررسی خواهیم نمود.