همکار با آکادمی زرین


آکادمی زرین بستر یادگیری خلاق در کنار راهبرهای برجسته با هدف هم‌افزایی و ارتقای سطح دانش و مهارت افرادی که به دنبال تاثیرگذاری هستند ایجاد شده است.

در آکادمی زرین امکان همکاری به دو صورت طراح و راهبر امکان پذیر است، طراحان در طراحی مسیر آموزشی و سرفصل‌های دوره به آکادمی کمک خواهند کرد تا مسیر آموزشی که مهارت جویان طی می‌کنند شفاف‌تر و موثرتر طی شود، طراحان با استفاده از دانش و تجربیات خود مطالبی را که برای رشد و اثر بخشی دوره‌ها لازم است را برای آکادمی طراحی خواهند کرد. راهبران به آموزش دوره می‌پردازند و درطول مسیر در کنار مهارت‌جویان قرار می‌گیرند، به صورت پروژه محور مهارت‌جویان را ارزیابی می‌کنند تا دوره ها با بالاترین کیفیت به پایان برسد و بهترین خروجی‌ها را داشته باشد.


جهت همکاری طرح پیشنهادی‌تان را همراه با رزومه برای ما ارسال بفرمایید.