دوره‌های تخصصی کسب و کار


کسب و کارها همواره در حال تغییر و توسعه هستند، در این بین حضور افرادی که با تمامی ابعاد کسب و کار آشنایی داشته باشند و بتوانند با برنامه‌ریزی و حل مسئله‌های هر سازمان، نظارت بر روند بهبودی به رشد و چابک سازی سازمان کمک کنند برای کسب و کارها ضروری است.  این کمپ ۶ هفته‌ای با تمرکز بر چالش ‌های راه اندازی و توسعه کسب و کار طراحی شده و مهارت جویان به صورت عملی بر روی پروژه‌های فردی و گروهی آموخته هایشان را به اجرا در می‌آورند.

راهبران


راهبرهای آکادمی زرین با برعهده گرفتن مسئولیت آموزش و با تکیه بر جدیدترین متدهای آموزشی و همچنین هدایت پذیرفتگان به سمت مسیرشغلی مناسب باعث خلق مسیری جدید در حوزه توانمندسازی منابع انسانی می شوند.

طراحان


ما در آکادمی زرین باور داریم تنها با طراحی خلاقانه دوره ها بر پایه تکرار، تمرین و تعامل دو طرفه می توانیم در توانمندسازی این نسل جدید نیروهای انسانی ارزش جدیدی را خلق کنیم.

کتایون سپهری


مدیر عامل شتاب دهنده‌ی منش