مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی


مدیریت منابع انسانی (HRM) چیست؟ وچرا به مدیریت منابع انسانی نیاز داریم؟

مدیریت منابع‌انسانی چیست؟

مدیریت منابع انسانی (HRM) روشی است برای جذب، استخدام، استقرار، آموزش و توسعه، حفظ و مدیریت کارکنان یک سازمان که اغلب به عنوان منابع انسانی ( HR ) شناخته می شود. بخش منابع انسانی یک شرکت یا سازمان معمولاً مسئول ایجاد، اعمال و نظارت بر سیاست‌های حاکم بر کارگران و روابط سازمان با کارکنان است. اصطلاح منابع انسانی برای اولین بار در اوایل دهه 1900 و سپس به طور گسترده در دهه 1960 برای توصیف افرادی که برای سازمان کار می کنند به طور کلی استفاده شد.

اهداف مدیریت منابع انسانی

در زیر 8 هدف اصلی مدیریت منابع انسانی با توضیح عمیق به ترتیب آورده شده است:

 • دستیابی به اهداف سازمانی

عملکرد HRM از اینجا شروع می شود. یکی از اهداف اصلی HRM تحقق اهداف سازمانی است. استفاده از منابع انسانی برای دستیابی به الزامات و اهداف کسب و کار برای یک HRM موثر بسیار مهم است. برای موفقیت در اهداف سازمانی، منابع انسانی نیازمند برنامه ریزی و اجرای کارآمد است. بدون پارامتر تعیین شده برای اهداف، ماموریت و منابع، HRM ناقص است.

 • فرهنگ کار

کارمند و محیط کار از عوامل اولیه مدیریت موثر منابع انسانی هستند. فرهنگ کار نقش مهمی در تعریف مدیریت منابع انسانی و عملکرد تجاری دارد. توسعه و حفظ روابط سالم و شفاف بین اعضای تیم به ایجاد یک نمونه خوب از فرهنگ کار کمک می کند.

 • ادغام تیم

یکی از اهداف اصلی مدیریت منابع انسانی اطمینان از هماهنگی کارآمد تیم است.

 • آموزش و توسعه

اثربخش بودن و کارآمد بودن نیروی کار دو عنصر مهم و اساسی هستند که باید برای دستیابی به اهداف اساسی خود در یک سازمان کار کنید. با آموزش مناسب و ارائه فرصت های آینده، کارکنان احساس امنیت و سازماندهی می کنند.

 • انگیزه کارکنان

هدف اصلی مدیریت منابع انسانی نگه داشتن کارکنان در مسیر درست است. و آن‌ها را از حواس پرتی و انعکاس منفی دور نگه دارید. برای این کار، کارکنان باید در تمام طول مدت توجه و انگیزه داشته باشند. به آنها قدرت بدهید. نظرات آنها را در مورد چیزها در نظر بگیرید. آنها را در جلسات یا تصمیم گیری های هفتگی شرکت دهید.

اصول مدیریت منابع انسانی
 • توانمندسازی نیروی کار

خودکار کردن برخی فعالیت‌ها مانند تأیید مرخصی، تأیید درخواست بازپرداخت و غیره توانمندسازی نیروی کار نامیده می شود. عملیات سریع و توانمندسازی کارکنان به ایجاد حس مثبت در محل کار کمک می کند.

 • حفظ

حفظ کارکنان از اهداف اصلی مدیران منابع انسانی است. حفظ کارکنان و با انگیزه نگه داشتن آنها باید از اولویت های اصلی مدیریت منابع انسانی باشد.

 • داده ها و انطباق

اهداف عملکردی و سازمانی نیز شامل مدیریت داده های شرکت/کارمند و مدیریت انطباق است. مدیریت انطباق با حقوق و دستمزد و دور نگه داشتن شرکت از هرگونه جریمه، یک چالش بزرگ برای کارکنان و مدیران منابع انسانی است.

در حالت دیگر، اهداف منابع انسانی را می توان به طور کلی در 4 حوزه اهداف اجتماعی، اهداف عملکردی، اهداف سازمانی، اهداف شخصی طبقه بندی کرد.

وظایف مدیر منابع انسانی

کارکردهای منابع انسانی، مسئولیت های اصلی بخش منابع انسانی در یک کسب و کار هستند. تحت هر یک از این کارکردهای اصلی، طیف وسیعی از فعالیت‌ها قرار می‌گیرند که همگی با توجه به رفاه کارکنان در تعادل با نیازهای شرکت مرتبط هستند. دپارتمان‌های منابع انسانی این فعالیت‌ها را اجرا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که سازمان‌ها با کارکنان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که منافع متقابل را هم برای کارکنان و هم برای اهداف کلی کسب‌وکار فراهم می‌کند.

 • استخدام و انتخاب
 • آموزش و توسعه
 • مدیریت عملکرد
 • روابط کارکنان
 • قانون استخدام و انطباق
 • دستمزد و مزایا
 • سیستم‌های مدیریت، حقوق و دستمزد و منابع انسانی

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سازمان ها

فعالیت های منابع انسانی مانند جذب افراد ماهر و با استعداد، توسعه آنها در طول مدت حضور در شرکت و در نهایت حفظ آنها بر عملکرد عمومی شرکت تأثیر مثبت می گذارد و افراد را با آرمان های عملیاتی، تجاری و استراتژیک سازمان مرتبط می کند، و ایجاد تملک می کند. بهبود و حفظ نیروی کار درخشان، که می تواند بهره وری، انعطاف پذیری، نوآوری بالاتری را به ارمغان بیاورد و متناسب با فرهنگ سازمانی و نیازهای برنامه ریزی شده شرکت باشد. توسعه و آموزش می‌تواند با گسترش پایه‌های مهارت و توسعه سطوح شایستگی ضروری در کارکنان، تأثیر مثبت بر عملکرد واحد تجاری داشته باشد.

افزایش انگیزه و تعهد می تواند با حصول اطمینان از اینکه افراد سازنده هستند، به فعالیت های کاری خود توجه می کنند، از کار برای شرکت خوشحال می شوند و برای دستیابی به اهداف سازمانی تعیین کننده هستند، تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد.

7 مرحله مدیریت منابع انسانی

هفت مرحله مختلف در فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی وجود دارد، اما نقطه محوری پیش بینی تقاضا است. این بدان معناست که متخصصان منابع انسانی امروزی باید تصویری جامع از شرکت خود و درک عوامل متعددی برای تنظیم یک برنامه داشته باشند.
این هفت مرحله نقشه راه را برای ایجاد یک برنامه منابع انسانی برای شرکت ها ارائه می دهد، اما میزان جزئیات و عواملی که باید لحاظ شوند برای هر سازمان متفاوت است. شرکت های انحصاری استارتاپی که در یک منطقه جغرافیایی واحد کار می کنند باید طرحی کاملاً متفاوت از یک شرکت چند ملیتی ایجاد کنند.

وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی

مرحله اول مدیریت منابع انسانی: تجزیه و تحلیل اهداف سازمانی

در این مرحله مدیریت منابع انسانی با تجزیه و تحلیل دقیق اهداف سازمانی در جهت شناخت دقیق و درست منابع انسانی مورد نیاز سازمان قدم بر می دارد.

مرحله دوم: موجودی منابع انسانی فعلی

هنگامی که مشخص کردید کدام مشاغل باید بر اساس پیش بینی شما پر شوند، سپس می توانید تصمیم بگیرید که آیا نامزدهای داخلی کافی برای تکمیل الزامات شغلی دارید یا اینکه باید به منابع خارجی یا استراتژی هایی برای اضافه کردن کارمندان مراجعه کنید.

مرحله سوم مدیریت منابع انسانی: پیش بینی تقاضا

پیش‌بینی تقاضای منابع انسانی شامل برآورد تعداد کارکنان آینده با کیفیت و کمیت مناسب، با در نظر گرفتن برنامه استراتژیک شرکت در یک دوره زمانی معین است. پیش بینی تقاضا حیاتی ترین بخش برنامه ریزی منابع انسانی است.

مرحله چهارم: تخمین شکاف ها

با تکمیل پیش بینی خود، درک درستی از نیازهای آینده خواهید داشت و اینکه آیا نیاز دارید آنها را با کارگران خارجی استخدام شده تمام وقت، پاره وقت یا به عنوان پیمانکار پر کنید. اگر تعداد مناسبی از کارمندان دارید که مهارت‌های مناسبی ندارند، می‌توانید از آموزش و توسعه برای ارتقای مهارت‌های کارکنان برای پر کردن شکاف‌ها استفاده کنید، یا ممکن است لازم باشد کارگران را در نقش دیگری مستقر کنید.

مرحله پنجم: برنامه عملیاتی منابع انسانی را تدوین کنید

طرح منابع انسانی بر شناسایی کسری یا مازاد شرکت متکی است. شما باید تعیین کنید که آیا نیاز به شروع استخدام یا آموزش، انتقال، یا توسعه فرآیندهای بازنشستگی داوطلبانه و در صورت وجود مازاد دارید یا خیر.

مرحله ششم مدیریت منابع انسانی: یکپارچه سازی/اجرای طرح

این چالش برانگیزترین جنبه هر طرح منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی باید طرح را در هیئت مدیره مطرح و آن را تایید کند. و با غلبه بر هرگونه مقاومت بالقوه کارکنان در برابر این فرآیند به اجرا طرح بپردازد.

مرحله هفتم: نظارت، کنترل و بازخورد

نظارت دقیق بر پیشرفت طرح، به شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه شما کمک می‌کند. تا در جهت بهبود آن برآیید. اندازه‌گیری مداوم، گزارش‌دهی و تلاش‌های بهبود مستمر باعث می‌شود شرکت به سمت اهداف استراتژیک اعلام شده خود حرکت کند.

مدیریت منابع انسانی کاربردی

تفاوت نیروی انسانی و سرمایه انسانی با منابع انسانی

عبارات سرمایه انسانی و منابع انسانی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند زیرا به چگونگی استفاده از مهارت های فعلی و بالقوه انسانی برای دستیابی به حداکثر کارایی و سود می پردازند. تفاوت عمده بین سرمایه انسانی و منابع انسانی در این است که منابع انسانی پتانسیل انسانی است که می تواند از منابع گسترده ای استخراج شود. سرمایه انسانی به مهارت ها، تخصص هایی اشاره دارد که قبلا سرمایه گذاری و استفاده شده است.

منابع انسانی باید استخدام شوند، آموزش ببینند، توسعه یابند و فرصت ها و چالش هایی در اختیار آنها قرار گیرد تا محقق شود. با گذشت زمان، منابع انسانی می تواند به سرمایه انسانی تبدیل شود، که مهارت ها، قابلیت ها و شایستگی های انسانی است که در عملیات تجاری سرمایه گذاری شده و در عین حال نتایج و خروجی را ارائه می دهد.

مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟

تعریف ساده مدیریت منابع انسانی سبز

مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) را می توان به عنوان مجموعه ای از خط مشی ها، شیوه ها و سیستم هایی تعریف کرد که رفتار سبز کارکنان یک شرکت را تحریک می کند تا سازمانی حساس از نظر زیست محیطی، منابع کارآمد و مسئولیت اجتماعی ایجاد کند.

تعریف رسمی مدیریت منابع انسانی سبز پایداری

نقش رو به رشد توسعه پایدار در توسعه مزیت رقابتی یک شرکت مدرن منجر به رایج شدن این سوال می شود که چگونه می توان شیوه های زیست محیطی را در حوزه سیاست منابع انسانی – که اغلب به عنوان مدیریت منابع انسانی سبز (HRM) نامیده می شود- وارد کرد.

جمع بندی

مدیریت منابع انسانی با هدف تامین نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی یک واحد تجاری وظایف بسیاری از جمله استخدام، اموزش و توسعه و تحکیم روابط کارکنان و… را دارد. امروزه آموزش مدیریت منابع انسانی در شرکت ها و سازمان ها جایگاه بسیار ویژه ای دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *