Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

آکادمی زرین بستری است برای ارتقای کیفیت شغلی و مهارتی افراد


ما در آکادمی زرین بر این باور هستیم  که با آموزش صحیح و کسب  تجربه، در یک دوره کارآموزی در کمپ‌های آکادمی می‌توانیم با آموزش مهارت‌های تخصصی و مهارت‌های نرم و کاربردی مورد نیاز در دنیای کسب و کار را نسل جدیدی از نیروی  انسانی را به وجود آوریم.این نسل در کنار متخصص بودن در رشته خود با تمامی زوایا کار آشنا می‌شوند و پله‌های رشد در مسیر شغلی خود را طی میکنند.

آکادمی زرین با توجه به نیاز سازمان‌‌ها و افراد دوره‌هایی در سطوح متفاوت برگزار خواهد کرد تا میزبان افراد مشتاق و مستعد باشد. در این دوره‌ها فارغ از دغدغه‌ها به رشد و توسعه فردی و سازمانی می‌پردازیم.

مسیر آموزشی آکادمی زرین


مسیر آموزشی آکادمی زرین


مسیر ورود به آکادمی زرین


مسیر ورود به آکادمی زرینانتخاب دوره با توجه به نیاز شما


ثبت نام اولیه و ارسال رزومه


بررسی رزومه


برقراری تماس از واحد آموزش


ثبت نام نهایی


آغاز کمپ یا دوره‌ی آموزشی


دریافت مدرک دوره

Frame 12198

مشاوره و منتورشیپ